Matematyczne

Trójkąt równoboczny

Dziwny to trójkąt, ale ważny,
przykład z niego jest poważny,
do obliczeń wyśmienity, 
w zastosowaniach znakomity.

W trójkącie równobocznym nic się nie psuje,
on swoje części wszystkie dubluje.
Symetralna dwusieczną powiela,
wysokość środkowej drogę przeciera. 

W punkcie, gdzie wysokości się przecinają,
również środkowe wszystkie bywają. 
Są tam symetralne i są dwusieczne, 
bo w tym trójkącie jest to konieczne.

W środku ciężkości wszystko się mieści,
dla ucznia są to radosne wieści.
Blisko stąd jest do boku trójkąta,
dwukrotnie dalej do wierzchołka kąta. 

Z długości boku trójkąta tego, 
wysokość obliczysz. To nic trudnego.
Promień koła wpisanego i opisanego,
wysokość dają. To coś nadzwyczajnego. 

Matematyczne

Trójkąt prostokątny

Nazwy trójkątów,
biorą się z boków lub kątów.
Ten – pół prostokąta,
ważny jest z powodu kąta.

Prostokątny trójkąt ten,
jest potrzebny tak jak tlen.
Nie ma życia uczeń w szkole,
gdy zapomni jego rolę.

Pitagoras już go badał,
dużo trudu sobie zadał.
Niedaremny był to trud.
Jego twierdzenie, to jest cud.

Okrąg na nim opisany,
z długim bokiem jest związany,
promień to przeciwprostokątnej pół.
Nie ma innych takich kół.

Małe koło, to wpisane,
to „pe” duże przez „pe” małe.
Co to znaczy? Sam poszukaj.
Pożyteczna będzie to nauka.

Znasz dwa boki trójkąta tego,
wszystko policzysz, to nic trudnego.
Obliczanie obwodu, pola i wysokości,
dzięki Pitagorasowi to przyjemności.